Nguồn Máy Tính

Chọn theo tiêu chí

Đang lọc theo

Lọc theo giá

VNĐ
VNĐ

11.790.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Công suất: 1600W
 • - Size quạt : 140mm
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Màu sắc: Đen
 • - Bảo hành: 10 năm

4.390.003 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất: 850W
 • - Size quạt : 135mm
 • - MTBF: 100K giờ
 • - Phiên bản ATX: V2.4
 • - Modul: Fully
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 10 năm

620.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Model: ATOMV550
 • - Công suất : 550W
 • - Phiên bản ATX : V2.3
 • - Nguồn vào AC : 230V AC 5A
 • - Bảo hành : 3 năm

950.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020209-NA
 • - Phiên bản ATX : V2.31
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 3 năm

1.090.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020210-NA
 • - Công suất : 550W
 • - MTBF : 100K giờ
 • - Phiên bản ATX : V2.31
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 3 năm

3.750.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất : 750W
 • - Size quạt : 92mm
 • - Phiên bản ATX: V2.4
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành: 7 năm

1.290.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020236-NA
 • - Công suất : 650W
 • - MTBF : 100K giờ
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 3 năm

1.390.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Công suất : 550W
 • - Fan bearing : Rifle
 • - Size quạt : 140mm
 • - MTBF : 100K giờ
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 5 năm

3.550.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất: 850W
 • - Size quạt : 140mm
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 10 năm

2.290.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020216-NA (Đen), CP-9020225-NA (Trắng)
 • - Công suất : 550W
 • - Size quạt : 140mm
 • - Đèn nền : RGB
 • - Màu sắc : Đen, Trắng
 • - Bảo hành : 5 năm

3.390.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Công suất : 600W
 • - Size quạt : 92mm
 • - MTBF: 100K giờ
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành: 7 năm

2.890.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất : 600W
 • - Fan bearing: Rifle
 • - MTBF: 100K giờ
 • - Phiên bản ATX : V2.4
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 7 năm

3.150.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất: 750W
 • - Size quạt : 140mm
 • - MTBF: 100K giờ
 • - Nguồn vào AC: 100-240V
 • - Màu sắc: Đen, Trắng
 • - Bảo hành : 10 năm

2.590.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất: Corsair
 • - Công suất: 750W
 • - Size quạt : 135mm
 • - MTBF: 100K giờ
 • - Modul: Fully
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành: 10 năm

2.290.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020217-NA (Đen), CP-9020226-NA (Trắng)
 • - Công suất : 650W
 • - Màu sắc : Đen, Trắng
 • - Bảo hành : 5 năm

2.290.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model: CP-9020061-NA
 • - Công suất : 750W
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 5 năm

2.390.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model : CP-9020194-NA
 • - Công suất : 650W
 • - Nguồn vào AC : 100-240V
 • - Bảo hành : 10 năm

2.550.000 đ

Thông số kỹ thuật
 • - Nhà sản xuất : Corsair
 • - Model: CP-9020218-NA (Đen), CP-9020227-NA (Trắng)
 • - Công suất : 750W
 • - Màu sắc : Đen, Trắng
 • - Bảo hành : 5 năm

Liên hệ ngay